TV Schedule

2017-09-24 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

កំដៅនៃសុភមង្គល  

08:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

09:00

កម្មវិធី Facebook Emusic  

10:00

និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុពេរ  

11:00

ពេលវេលាបង្កប់អាថ៌កំបាំង  

/ Afternoon

13:00

អាហារគ្រួសារ  

14:00

កម្មវិធី M Countdown  

15:30

បទចម្រៀង  

16:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

17:00

ពេលវេលាបង្កប់អាថ៌កំបាំង  

/ Night

18:30

បទចម្រៀង  

19:00

កម្មវិធីចំណូលចិត្តតារា  

20:00

គំនុំស្នេហ៌អតីតជាតិ  

21:00

ព្រះនាងប្តូរកាយ  

22:00

និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុពេរ  

23:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ