TV Schedule

2018-04-22 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ភាពយន្តភាគរឿងសូស្តីអ្នកបកប្រែសំណព្វចិត្ត(2/22/2018-4/4/2018)  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

កំដៅនៃសុភមង្គល  

08:00

បេសសកម្មុបំបែកក្តីអាថ៌កំបាំង(2/24/2018-4/29/2018)  

09:00

កម្មវិធី Facebook Emusic  

10:00

ភាពយន្តភាគចិនរឿង​ ភ្នាក់ងារនាគរាជ(11/4/2017-3/18/2018)  

11:00

វិមានសុភមង្គល(10/8/2017-3/31/2017)  

/ Afternoon

13:00

កម្មវិធី កីឡានឹងសុខភាព  

14:00

កម្មវិធី M Countdown  

15:30

បទចម្រៀង  

16:00

ភាពយន្តភាគរឿងសូស្តីអ្នកបកប្រែសំណព្វចិត្ត(2/22/2018-4/4/2018)  

17:00

វិមានសុភមង្គល(10/8/2017-3/31/2017)  

/ Night

18:30

បទចម្រៀង  

19:00

កម្មវិធីខ្ញុំជាចុងភៅតារា  

20:00

Pkay Prak program  

21:00

ភាពយន្តភាគថៃ​​ រឿងរាជបុត្រក្នុងបេះដូងយុវវ័យ​ Start from 08/20/2017  

22:00

ភាពយន្តភាគចិនរឿង​ ភ្នាក់ងារនាគរាជ(11/4/201  

23:00

បេសសកម្មុបំបែកក្តីអាថ៌កំបាំង(2/24/2018-4/29/2018)   On Air