TV Schedule

2017-09-23 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

កំដៅនៃសុភមង្គល  

08:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

09:00

កម្មវិធី pop in seoul  

10:00

និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុពេរ  

11:00

ពេលវេលាបង្កប់អាថ៌កំបាំង  

/ Afternoon

13:00

ពិធីជំនួបអាហារ  

14:00

កម្មវិធី Top 20  

15:00

បទចម្រៀង  

16:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

17:00

ពេលវេលាបង្កប់អាថ៌កំបាំង  

/ Night

18:30

កម្មវិធី​ Simply K POP  

19:00

អាជីពនាំសុភមង្គល   On Air

20:00

គំនុំស្នេហ៌អតីតជាតិ  

21:00

ព្រះនាងប្តូរកាយ  

22:00

និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុពេរ  

23:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ