TV Schedule

2018-02-24 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ភាពយន្តភាគហុងកុងរឿងផ្លូវនៃជីវិត  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

កំដៅនៃសុភមង្គល  

08:00

វាសនានាងសៀវសៀវ  

09:00

កម្មវិធី pop in seoul  

10:00

ភ្នាក់ងារនាគរាជ  

11:00

វិមានសុភមង្គល  

/ Afternoon

13:00

ពិធីចុងភៅតារា(TVB)  

14:00

កម្មវិធី Top 20  

15:00

បទចម្រៀង  

16:00

ភាពយន្តភាគហុងកុងរឿងផ្លូវនៃជីវិត  

17:00

វិមានសុភមង្គល  

/ Night

18:30

កម្មវិធី​ Simply K POP  

19:00

អាជីពនាំសុភមង្គល  

20:00

គំនុំស្នេហ៌អតីតជាតិ  

21:00

ព្រះនាងប្តូរកាយ  

22:00

ភ្នាក់ងារនាគរាជ  

23:00

វាសនានាងសៀវសៀវ