TV Schedule

2017-03-23 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

01:00

សម្រែកដាវអង្គរក្សវ័យក្មេង  

02:00

មេផ្ទះចំឡែក  

03:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

08:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

09:00

ជីកុង២០១៤   On Air

10:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

11:00

មេផ្ទះចំឡែក  

/ Afternoon

13:00

ព័ត៌មានកំសាន្ត  

14:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

15:00

Pops in Seoul  

16:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

17:00

មេផ្ទះចំឡែក  

/ Night

19:00

Daily News  

19:30

ព័ត៌មានកំសាន្ត  

20:00

កម្មវិធីចំណូលចិត្តតារា  

21:00

សម្រែកដាវអង្គរក្សវ័យក្មេង  

22:00

សុភមង្គលពណ៌ក្រហម  

23:00

មេផ្ទះចំឡែក  

23:30

ភាពយន្តភាគរឿងនាំសុភមង្គលចូលគ្រួសារ