TV Schedule

2017-07-21 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

08:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

09:00

វីរនារីជ្រែកភព  

10:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

11:00

ជួបស្នេហ៍លើកទីពីរ  

/ Afternoon

13:00

ព័ត៌មានកំសាន្ត  

14:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

15:00

K pop Countdown  

16:00

ខ្សែភាពយន្តភាគ  

17:00

ជួបស្នេហ៍លើកទីពីរ  

/ Night

19:00

Daily News  

19:30

ព័ត៌មានកំសាន្ត  

20:00

ចំណូលចិត្តតារា  

21:00

និស្ស័យស្នេហ៍ទេវតាបីជាតិ  

22:00

ចំណងសាមគ្គីក្នុងគ្រួសារ  

23:00

ជួបស្នេហ៍លើកទីពីរ  

23:30

ភាពយន្តភាគរឿងនាំសុភមង្គលចូលគ្រួសារ   On Air