TV Schedule

2017-03-28 CTV 8 HD

/ Midnight

00:00

គ្រឿងផ្សំ នៃជីវិត  

01:00

សម្រែកដាវអង្គរក្សវ័យក្មេង  

02:00

មេផ្ទះចំឡែក  

03:00

ជ្រែកភពកែវាសនា  

/ Morning

06:30

ព័ត៌មានកបាទក្រហម  

07:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

08:00

សួស្តីប្រិយមិត្តCTV8 HD  

09:00

ជីកុង២០១៤  

10:00

ផ្ទះស្នេហ៍វគ្គ២  

11:00

មេផ្ទះចំឡែក  

/ Afternoon

13:00

កំលោះយំ ក្រមុំសើច   On Air

14:00

ជ្រែកភពកែវាសនា  

15:00

Simply K POP  

16:00

គ្រឿងផ្សំ នៃជីវិត  

17:00

មេផ្ទះចំឡែក  

/ Night

19:00

Daily News  

19:30

Travel in Cambodia  

20:00

កំលោះយំ ក្រមុំសើច  

21:00

សម្រែកដាវអង្គរក្សវ័យក្មេង  

22:00

សុភមង្គលពណ៌ក្រហម  

23:00

មេផ្ទះចំឡែក  

23:30

ភាពយន្តភាគរឿងនាំសុភមង្គលចូលគ្រួសារ