ថ្ងៃណាកូនមានម្តាយ

រឿង ថ្ងៃណាកូនមានម្ដាយ ត្រៀមចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ៨អេចឌី តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា!